به وب سایت استیل برادران خوش آمدید.

نردبان استخر

نردبان استخر

یا

پله استیل استخری

 

برای هموار نمودن و سهل و اسان کردن برای خروج از استخر بعد از یک شنا استفاده می شود

این نمونه پله با دو عدد پایه به سطح روی استخر نصب می گردد . مدل های موجود در  شرکت

دو پله ،سه ، چهار و پنج پله می باشد که با توجه به محل توسط کارشناسان شرکت تعبیه و اجرا می گردد

در کنار نردبان استیل هندریل هم باید اجرا کرد برای گرفتن دست شناگران استفاده می گردد

هندریل ها را باید از رول بلت های استخری استفاده کرد تا در اثر فشار از جا کنده نشود

جنسی که برای نربان و یا پله استخر استفاده می نماید حتما باید از جنس مرغوب باشد

تا در برابر اسید شور کردن و آب استخر مقاوم باشد

 

برای این که مشکلی برای نردبان یا پله استخر و هندریل استخری شما پیش نیاید بهتر است

از آلیاژ های ۳۰۴ و ۳۱۶ استفاده نمایید

نمونه اجرا شده داخل استخر پر آب

  • عنوان پروژه : اجرای نردبان استخری استیل و هندریل استیل
  • دسته بندی : نرده و پله استیل
  • موقعیت پروژه : لواسانات
تلفن تماس: 09123047251